DROPDOWN MENU

SLIDERFriday, March 1, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 17 : TEKNOLOGI IMBASAN WAJAH | MEMBACA| HALAMAN 128 & 129

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TOPIK : TEKNOLOGI IMBASAN WAJAH

Standard Kandungan : 

2.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan multimedia.

Standard Pembelajaran:

2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca kuat dua perenggan teks dengan intonasi yang sesuai dan membuat satu keputusan pilihan mereka tentang bahan.

Kriteria Kejayaan:
  1. Murid membaca kuat dua perenggan teks.
  2. Murid melengkapkan tiga maklumat tentang teknologi imbasan wajah.
  3. Murid membuat keputusan teknologi imbasan pilihan mereka.
Aktiviti
  1. Murid membaca senyap dan meneliti petikan. (Buku Teks 128 & 129)0
  2. Murid membaca kuat rencana berkaitan teknologi imbasan wajah. Setiap murid membaca dua atau tiga perenggan teks.
  3. Murid bersoal jawab berkaitan teknologi imbasan wajah untuk mendapatkan maklumat.
  4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan maklumat tentang teknologi imbasan wajah.
  5. Murid membentangkan tugasan.
  6. Murid membuat pertimbangan dan keputusan.Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.Kumpulan A mahu teknologi imbasan cap jari dan kumpulan B mahu teknologi imbasan wajah.
  7. Murid menyatakan alasan atas pilihan mereka.


CADANGAN JAWAPAN

Imbasan melalui mata membolehkan mesin membaca 30 titik sudut mata mereka dan data 
disimpan. Seterusnya, data akan dikemas kini ke dalam sistem kehadiran.

Mesin Imbas wajah merekodkan maklumat masa, kehadiran dengan tepat dan cepat dan
tidak menimbulkan masalah bacaan data murid.

Teknologi imbasan wajah juga dapat mengawal masalah didiplin kerana sistem imbas
wajah dihubungkan dengan Aplikasi Pepatih MySekolah bagi mengawal disiplin murid dan
aplikasi ini dapat dilihat oleh ibu bapa serta penjaga.
Azim : Abang ingin berkongsi maklumat tentang kelebihan teknologi imbasan wajah.
            Teknologi ini dapat membantu urusan merekod kehadiran murid serta kakitangan 
            sekolah dengan tepat dan pantas. Sistem rekod ini mengelakkan penipuan 
            daripada berlaku kerana teknologi ini dihubungkan terus dengan Aplikasi Pepatih 
            MySekolah, iaitu aplikasi yang membolehkan ibu bapa atau penjaga boleh melihat
            dan memantau disiplin termasuk kehadiran anak-anak ke sekolah.
Azim : Teknologi imbasan wajah dapat mengatasi masalah disiplin seperti ketidakhadiran 
            murid kerana ibu bapa juga dapat memantau kehadiran dan disiplin anak-anak dari
            rumah. Dengan kerjasama dan sokongan ibu bapa, disiplin murid sekolah dapat 
            dikawal agar murid-murid sentiasa cemerlang.No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA