DROPDOWN MENU

SLIDERWednesday, May 10, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 | UNIT 5 : KELASKU INSPIRASIKU | ASPEK TATABAHASA | HALAMAN 34

Sila lengkapkan puzzle (klik link di bawah) dan gunakan kata kerja yang diberikan untuk melengkapkan teks.

klik gambar untuk bermain


5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDINGAN
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.

STANDARD PEMEBELAJARAN
Murid boleh :
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks;
i) kata kerja aktif - transitif dan tak transitif.
sila klik link di bawah untuk bermain

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menggunakan kata kerja yang diberikan untuk melengkapkan teks.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mennggunakan kata kerja yang diberikan untuk melengkapkan teks dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.(PAK 21)

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dengan tajuk pelajaran.
2. Murid diminta membuka buku teks ms 34.
3. Murid membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan.(KBAT) 
4. Murid dibimbing memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif mengikut konteks.(PBD)
5. Murid dibimbing menulis karangan surat tidak rasmi.(PBD)
6. Secara berkumpulan, murid berbincang dan mencari maklumat berkaitan Kelas Inspirasiku melalui internet dan bahan multimedia yang lain.(PAK 21)
7. Murid membentangkan idea yang diperolehi di hadapan kelas.(PAK 21)
8. Murid membuat latihan di buku tulis.(PBD)

Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

CADANGAN JAWAPAN


LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA