DROPDOWN MENU

SLIDERFriday, March 1, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 14 : PERTANDINGAN VIDEO PATRIOTIK | MEMBACA | HALAMAN 104

 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
TOPIK : PERTANDINGAN VIDEO PATRIOTIK

Standard Kandungan : 
2.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan mulmedia.

Standard Pembelajaran:
2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca kuat petikan dengan intonasi yang sesuai dan membuat satu keputusan pilihan mereka tentang bahan.

Kriteria Kejayaan:
  1. Murid membaca dan memahami teks poster.
  2. Murid membuat pertimbangan dan memilih satu tajuk video.
  3. Menyatakan alasan atas keputusan dibuat.
Aktiviti
  1. Murid menonton video pendek.
  2. Murid membaca dan meneliti poster. (Buku Teks ms. 104)
  3. Murid dibimbing membaca tajuk poster dan syarat-syarat pertandingan serta tajuk video pendek yang boleh disertai.
  4. Murid dalam kumpulan (tiga orang) berbincang untuk membuat pertimbangan memilih tajuk video dan alasan mereka memilih tajuk video yang dipilih.
  5. Murid menyatakan pilihan mereka dan alasan memilih tajuk video melalui lakonan.klik gambar untuk maklumat lanjut

No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA