DROPDOWN MENU

SLIDERFriday, March 1, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 14 : DUTA KECIL MALAYSIA | MENULIS | HALAMAN 112

 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TOPIK : MARI KITA CERIAKAN

Standard Kandungan : 

3.2 Menulis perkataan , frasa dan ayat yang bermakna.

Standard Pembelajaran:

3.2.4 Menulis teks prosa yang diimlakkan.

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran murid boleh mengimlak empat daripada lima perenggan dalam teks prosa yang dibaca oleh guru tanpa kesalahan.

Kriteria Kejayaan:
  1. Murid membaca dua kali perenggan teks.
  2. Murid mengeja lapan perkataan sukar dalam teks.
  3. Murid mengimlak lima perenggan teks prosa.

Aktiviti
  1. Murid menyatakan negara pilihan mereka jika diberi peluang belajar ke luar negara.
  2. Murid membaca dan meneliti teks rencana siswa. (Buku Teks ms. 112)
  3. Murid membaca kuat mengikut kumpulan masing-masing.
  4. Murid diminta mengeja dan menyebut perkataan sukar dalam petikan. (Contoh; perangkaan, pembiayaan, biasiswa, komuniti, beraspirasi, diperantauan, warganegara, menguar-uarkan)
  5. Murid mengimlak empat teks prosa yang dibaca oleh guru.
  6. Murid secara berpasangan menyemak teks yang diimlak dengan merujuk teks.
  7. Murid membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan menyalin semula perenggan yang terdapat kesalahan.


No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA