DROPDOWN MENU

SLIDER


Wednesday, March 29, 2023

PANDUAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 1 : MARI KITA BANTU AYAH | ASPEK TATABAHASA | HALAMAN 6

 ASPEK TATABAHASA  

STANDARD KANDUNGAN
5.1     Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.1    Memahami dan menggunakan pelbagai  kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. 

STANDARD PRESTASI 
Dalam Aspek Tatabahasa, pentaksiran kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan pembelajaran . Aspek Tatabahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan modular.  


PANDUAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 1 : MARI KITA BANTU AYAH | SENI BAHASA | HALAMAN 5

 


STANDARD KANDUNGAN 
4.1     Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1    Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera.

STANDARD PRESTASI
Dalam Aspek Seni Bahasa, pentaksiran kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan pembelajaran Aspek Seni Bahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan modular. PANDUAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 1 : FAUZAN ANAK YANG CAKNA | KEMAHIRAN MEMBACA | HALAMAN 3


Tuesday, March 28, 2023

1 MINGGU 1 KARANGAN | TAJUK : GURU KELAS SAYA #3

 Dapatkan juga :

 LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA