DROPDOWN MENU

SLIDERFriday, March 1, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 14 : WARGA EMASKU TERPELIHARA | MEMBACA | HALAMAN 110 & 111

 
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TOPIK : MARI KITA CERIAKAN

Standard Kandungan : 

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera.

Standard Pembelajaran:

2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat rumusan.

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran murid boleh :
i. membaca kuat teks dengan intonasi yang sesuai.
ii. membuat ssatu rumusan dalam satu perenggan dengan baik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid membaca kuat teks.
 2. Murid melengkapkan peta pokok.
 3. Murid menulis satu rumusan tentang kandungan teks.

Aktiviti
 1. Murid menonton video penyampaian pidato https://www.youtube.com/watch?v=GtEMNcZpD_I
 2. Murid membaca senyap petikan pidato dan pantun dalam teks.
 3. Murid membaca kuat teks pidato dengan gaya. Setiap murid membaca dua atau perenggan secara bersambung.
 4. Murid bersoal jawab tentang isi kandungan teks pidato.
 5. Murid mendengar rakaman audio pantun. 
 6. Murid melafazkan pantun secara berasingan.
 7. Murid menyatakan nilai atau pengajaran daripada pantun yang dilafazkan.
 8. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan maklumat pada peta pokok.
 9. Murid membentangkan tugasan dan membuat rumusan tentang isi kandungan teks.klik gambar untuk maklumat lanjut

No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA