DROPDOWN MENU

SLIDERWednesday, June 7, 2023

BAHASA MELAYU TAHUN 4 | HINDARI LALUAN BAHAYA | ASPEK TATABAHASA | HALAMAN 50

 klik pautan untuk ke latihan dalam talian


Cadangan Jawapan

Halaman 50 - Hindari Laluan Bahaya
1. Murid mengecam penggunaan kata adjektif perasaan dalam ayat.
2.Murid membina ayat dengan menggunakan kata adjektif perasaan.

Ayat contoh:
1. Hadif dan rakan-rakannya gembira menunggang basikal pulang dari sekolah.
2. Min Lee berasa ragu semasa menunggang basikal di jalan yang berlopak-lopak.
3. Zara takut untuk melintas jambatan kayu yang rosak dengan basikalnya.
4. Cikgu Rizal marah kerana Jit Wen menungggang basikal di jalan raya yang sibuk.Tuesday, June 6, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 6 : KURANGAKAN BATUK BERKAHAK| HALAMAN 42

 KEMAHIRAN BAHASA
5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mengenal pasti beberapa pelbagai bentuk kata adjektif dengan betul.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran yang lalu.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami carta alir Cara Mengurangkan Batuk Berkahak.
3. Murid dibimbing mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif dalam bahann. (KBAT)
4. Murid dibimbing membina perenggan dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif. (PBD)
5. Murid mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif. Kemudian menulisnya dalam buku latihan. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 
8. Setiap pasangan menulis perenggan untuk menyampaikan pesanan cara mengurangkan batuk berkahak. (PAK 21)
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Cadangan Jawapan
CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 6 : BILIK TIDUR SELESA TIDUR BERKUALITI | HALAMAN 41

 KEMAHIRAN BAHASA
5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mengenal pasti beberapa pelbagai bentuk kata adjektif dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran yang lalu.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami dialog perbualan antara Amna dan Izzah.
3. Murid dibimbing memahami pelbagai bentuk kata adjektif. (KBAT)
4. Murid dibimbing melakonkan dialog dengan sebutan dam intonasi yang sesuai. (PBD)
5. Murid mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif. Kemudian menulisnya dalam buku latihan. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 
7. Beberapa pasangan diminta melakokan dialog dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. (PAK 21)
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Kenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif. Kemudian lakonkan dialog.

Cadangan JawapanCADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 6 : JAGALAH TANGAN KITA | HALAMAN 40

 KEMAHIRAN BAHASA
4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.3.3 Menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menghasilkan seni kata lagu.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menghasilkan lagu dan mempersembahkan dengan gaya yang kreatif.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran yang lalu.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami info grafik tentang cara penjagaan tangan dengan betul.
3. Murid dipederngarkan lagu. (Scan QR)
4. Murid dibimbing menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan. (KBAT)
5. Murid dibimbing mempersembahkan seni kata lagu dengan kreatifnya. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 
7. Setiap kumpulan diminta menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan.
8. Setiap kumpulan mempersembahkan seni kata lagu yang dihasilkan dengan gaya yang kreatif. (PAK 21)
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Hasilkan seni kata lagu. Kemudian, persembahkannya dengan gaya yang kreatif.

Cadangan Jawapan

Mari kawan-kawan
Ayuh jaga tangan
Basuh tangan kita
Dengan cara yang betul
Tekap tanagn kita pada tuala
Supaya tanagn kita cepat keing

Jangan lupa kawan,
Sapu krim tangan,
Elak tangan kering,
Kita senang hati.

Jangan lupa kawan,
Jangan guna bahan bahaya,
Bahan antipenuaan,
tidak baik untuk kita.

Elakkan juga bahan guna retinol,
Akibatnya tanagn kita kering,
Jangan lupa kawan,
Sapu vaselin sebelum tidur,
Tangan sihat kita senang hati.
(nada anak itik tok wi)

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 6 : EVOLUSI AMBULANS | HALAMAN 38

 KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia untuk membuat rumusan, dan ramalan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat:
Membaca teks dan membuat ramalan. 

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menaakul bahan untuk membuat ramalan dengan betul dan tepat 


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid meneliti gambar dan maklumat dalam buku teks.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan meneliti gambar rajah dan maklumat dalam buku teks mengenai Evolusi Ambulans. 
3. Murid dibimbing membaca dan memahami bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing menaakul bahan untuk membuat rumusan. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 
6. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk membuat rumusan mengenai bahan yang diberikan. (PAK 21)
7. Seorang wakil membaca rumusan yang telah dihasilkan di hadapan kelas.
8. Murid memerhatikan gambar dalam BAM PKJR m/s 9.
9. Murid menulis perenggan berdasarkan urutan gambar di beri.
10. Murid membandingkan jawapan mereka dengan rakan sebelah.
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Baca teks dan buat ramalan.

Cadangan Jawapan
Ciri-ciri ambulans pada masa hadapan haruslah mempunyai keupayaan teknologi yang canggih. Ambulans yang digunakan mestilah mempunyai ciri-ciri yang dapat meningkatkan fungsi dan kemampuannya dalam menangani dan keupayaan menyelamatkan pesakit. Sebolehnya, ambulans dapat direka khas agar dapat bergerak di udara bagi memastikan pesakit dibawa ke hospital dalam tempoh yang singkat. Ambulans juga mempunyai robot yang berfungsi sebagai doktor yang berkeupayaan merawat pesakit.CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 6 : NYAMUK PENYELAMAT | HALAMAN 37

 KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Bertutur untuk menghujahkan sesuatu perkara menggunakan idea yang kritis dan kreatif berdasarkan maklumat yang tersurat dan tersirat.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Bertutur untuk menghujahkan idea kreatif.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya bertutur untuk menghujahkan maklumat dengan menggunakan idea kreatif.


AKTIVITI  PDPC

Pengenalan :
Murid berbual bersama pasangan tentang gambar rajah dan maklumat yang diberikan.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid diterangkan tentang Projek Wolbachia oleh guru melalui You Tube. 
3. Murid berkongsi maklumat yang diperolehi daripada menonton video tersebut. 
4. Murid dibimbing menganalisis bahan untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. (KBAT)
5. Murid dibimbing bertutur untuk menghujahkan maklumat dengan menggunakan idea kreatif. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. 
7. Pasangan yang terpilih diminta bertutur menggunakan dialog dalam buku teks berpandukan maklumat yang disediakan secara kreatif. (PAK 21)
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Bertutur untuk menghujahkan idea kreatif.

Cadangan Jawapan:

Encik Faizal        : Izzah, program kawalan denggi dengan nyamuk berwolbachia ini lebih mesra alam
                               kerana tidak menggunakan sebarang racun atau bahan kimia.
Izzah                    : Ya, ayah. Nyamuk berwolbachia tidak berbahaya kerana tidak menyebabkan
                               penyakit lain kepada hidupan lain.
Encik Faizal         : Bagaimanakah persekitaran yang bersih dapat menjamin kejayaan pembiakan
                               nyamuk berwolbachia di dalam bekas-bekas hitam itu?
Izzah                    :Persekitaran yang bersih dapat menjamin kejayaan pembiakan nyamuk
                              berwolbachia di dalam bekas-bekas hitam itu dengan cara tidak mengganggu atau
                              mengalihkan bekas ini,tidak membuang air dari bekas-bekas ini, tidak memasukkan
                             bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas ini dan memberi  kesedara kepada  masyarakat.                                                       


CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 5 : PERSEKITARAN RUMAHKU SEBERSIH TAMAN | HALAMAN 36

 KEMAHIRAN BAHASA
5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Membina ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membina lima ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif dengan betul.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran tentang kata adjektif.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid meneliti dan memahami maklumat tentang kempen “Rumahku Tamanku”.
3. Murid dibimbing memahami pelbagai bentuk kata adjektif berdasarkan bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing membina ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif berdasarkan bahan. (PBD)
5. Murid menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam bahan yang diberikan dalam buku latihan. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
7. Setiap kumpulan diminta membina lima ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif berdasarkan bahan. (PAK 21)
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Bina ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif.

Cadangan Jawapan.

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 5 : KANTIN BERSIH MURID SELESA | HALAMAN 34 - 35
KEMAHIRAN BAHASA
4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.3.2 Menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya secara kreatif.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun serta mempersembahkannya dengan kreatif.


AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid berbual bersama pasangan mengenai gambar dalam buku teks.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
1. Murid meneliti dan memahami maklumat serta gambar rajah dalam buku teks tentang Kantin Bersih.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
3. Murid bercerita tentang kantin sekolah mereka. (PBD)
4. Murid juga bercerita tentang SOP menggunakan kantin ketika pandemic CIVOD-19 masih melanda negara. (PAK21)
2. Murid dibimbing menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan. (KBAT)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Hasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan. Persembahkannya secara kreatif.


Cadangan Jawapan:

Sesi persekolahan telah pun bermula. Izzah begitu bersemangat datang ke sekolah. Izzah begitu teruja untuk melihat kantin baharu sekolahnya. Pengusaha kantin sekolah telah membuat penambahbaikan kantin sekolah.

            Kantin baharu sekolahnya mengalami perubahan yang begitu menarik. Izzah dapat melihat kebersihan dan susun atur kantin telah berubah. Semua makanan yang dijual diletakkan di dalam bekas lutsinar yang tertutup tetapi boleh dilihat akan jenis makanan yang dijual.Tujuannya supaya makanan yang dijual tidak terdedah kepada habuk atau lalat yang boleh menyebabkan keracunan makanan.
            
            Pekerja kantin juga mengutamakan kebersihan dengan memakai apron dan sarung tangan. Mereka juga melakukan pensanitasi tangan sebelum dan selepas melakukan kerja. Kantin sekolahnya sangat bersih dan tidak berbau busuk kerana setiap murid menjaga kebersihan.

            Murid sekolahnya juga bertanggungjawab memastikan peraturan kantin diikuti. Kantin sekolahnya juga menggalakkan murid-murid membawa bekas makanan sendiri bagi mengurangkan penggunaan plastik. Sisa makanan dibuang ke dalam tong kompos. Apabila tong kompos ini telah penuh, tong ini akan dibawa ke pondok baja kompos untuk dikumpulkan bagi menghasilkan baja kompos.

            Di tempat membasuh tangan pula, pihak pengurusan kantin menyediakan sabun untuk murid mencuci tangan. Dengan ini, tangan terjamin bersih dan berbau.

            Akhir sekali, pekerja akan membersihkan kantin setiap petang sebelum menutupnya, Sesuai dengan slogan kebersihan asas kesihatan. Perubahan ini telah melayakkan sekolah Izzah mendapat Anugerah Amalan Perkhidmatan Kantin Terbaik Peringkat Kebangsaan

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 5 : PENJAGAAN DIRI REMAJA | MEMBACA| HALAMAN 32

 KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia untuk membuat rumusan, dan ramalan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat : Membaca teks dan membuat rumusan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membuat rumusan berpandukan bahan dengan betul.


AKTIVITI PDPC
Pengenalan :

Murid berkongsi rutin penjagaan kebersihan diri yang diamalkan oleh mereka. (PAK 21)
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami maklumat tentang Enam Panduan Penjagaan Kebersihan Diri untuk Remaja.
3. Murid dibimbing membaca, memahami dan menaakul bahan multimedia. (KBAT)
4. Murid dibimbing membuat rumusan dalam buku latihan. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. (PAK 21)
6. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk membuat rumusan tentang bahan yang diberikan. Seorang wakil kumpulan diminta membaca rumusan yang telah dihasilkan di hadapan kelas.
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Baca teks dan buat rumusan.

Cadangan Jawapan
Rumusannya, untuk memastikan penjagaan kebersihan diri remaja sempurna, mereka perlu menyediakan peralatan kebersihan diri yang mencukupi bagi memastikan kebersihan kulit terjaga, kebersihan tubuh badan, kebersihan gigi, rambut dan kuku terjaga dengan sempurna. Kelengkapan alatan kebersihan amat penting bagi memastikan remaja dapat menjaga kebersihan diri dengan sempurna.

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 5 : KEBERSIHAN ASAS KESEJAHTERAAN | MENDENGAR DAN BERTUTUR | HALAMAN 31

 KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Bertutur untuk menghujahkan sesuatu perkara menggunakan idea yang kritis dan kreatif berdasarkan maklumat yang tersurat dan tersirat.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat : Bertutur untuk menghujahkan maklumat.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya bertutur untuk menghujahkan sesuatu perkara menggunakan idea yang kritis.


AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid berbual bersama rakan tentang trak makanan.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami maklumat tentang Trak Makanan BeSS.
3. Murid dibimbing maklumat tersurat dan tersirat. (KBAT)
4. Murid dibimbing bertutur untuk menghujahkan sesuatu perkara menggunakan idea yang kritis. (PBD)
5. Murid berkongsi pengalaman berkunjung ke trak makanan. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan. (PAK 21)
7. Pasangan yang terpilih diminta ke hadapan kelas untuk berdialog dan bertutur untuk menghujahkan kepentingan trak makanan BeSS.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Bertutur untuk menghujahkan kepentingan trak makanan BeSS.

Cadangan  Jawapan:

Izzah                : Trak makanan ini menepati standard premis makanan BeSS, ayah.
Encik Faizal     : Ayah bersetuju dengan kamu, Izzah. Bagi ayah, peniaga trak makanan ini mematuhi 
                          piawai yang ditetapkan. Peniaga tersebut menjaga kualiti makanan yang dijual serta 
                          menjaga kebersihan permisnya. Peniaga ini juga menyediakan pilihan makanan yang 
                          sihat untuk pelanggannya. Selain itu, peniaga ini juga mengenakan pakaian bersih serta 
                          memakai apron, penutup mukai, memakai topi serta sarung tangan.
Fateh                : Pengiktirafan BeSS ini sangat penting agar pengguna dapat memilih premis makanan
                           yang bersih dan sihat.

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA