DROPDOWN MENU

SLIDERMonday, March 4, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 17 : MERCU KEBANGGAAN KITA | MENULIS| HALAMAN 130

 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TOPIK : TEKNOLOGI IMBASAN WAJAH

Standard Kandungan : 

3.3 Menghasilkan penulisan

Standard Pembelajaran:

3.3.2 Mengedit dan memurnikan perenggan daripada aspek ejaan, tanda baca , penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat.

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dan memurnikan dengan betul sekurang-kurangnya tiga belas daripada enam belas kesalahan ejaan, tanda baca dalam teks.

Kriteria Kejayaan:
  1. Murid membaca kuat teks.
  2. Murid mengenal pasti 16 kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan.
  3. Murid mengedit dan memurnikan teks dengan betul.
Aktiviti
  1. Murid menyatakan binaan yang berteknologi tinggi di Malaysia.
  2. Murid membaca dan meneliti buku teks. (Buku Teks ms. 130)
  3. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan pada perenggan pertama dan kedua teks.
  4. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan dalam perenggan tiga dan empat dan mencatatnya dalam kertas putih.
  5. Murid membentangkan tugasan.
  6. Murid mengenal pasti ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan dalam pernggan lima hingga tujujh.Kemudian, murid mengedit dan memurnikan teks dalam buku tulis.
  7. Murid dan rakan mereka menyemak tugasan semasa guru membaca teks dan mengedit kesalahan.klik gambar untuk maklumat lanjut


LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA