DROPDOWN MENU

SLIDERShowing posts with label BAHASA MELAYU. Show all posts
Showing posts with label BAHASA MELAYU. Show all posts

Wednesday, February 28, 2024

PUISI | BUKU TEKS BAHASA MELAYU TAHUN 5

 UNIT 2 : PASUKAN KOMPANG | SENI BAHASA | HALAMAN 10

klik video di atas untuk menonton

UNIT 3 : SENI PERTAHANAN DIRI | SENI BAHASA | HALAMAN 17

klik video di atas untuk menonton

SAYANGI MATA KITA | SENI BAHASA | HALAMAN 28

klik video di atas untuk menonton

UNIT 6 : UDARA BERSIH, HIDUP SIHAT | SENI BAHASA | HALAMAN 42

klik video di atas untuk menonton


UNIT 12 : SILANG BUDAYA | SENI BAHASA | HALAMAN 91

klik video di atas untuk menonton

UNIT 15 : SAYANGI WARGA EMAS | MEMBACA| HALAMAN 111

klik video di atas untuk menonton

UNIT 25 : INTEGRITI | MEMBACA | HALAMAN 189

klik video di atas untuk menonton

UNIT 24 : HEMAT BERBELANJA | SENI BAHASA | HALAMAN 182

klik video di atas untuk menonton


UNIT 22 : SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN | SENI BAHASA | HALAMAN 171

klik video di atas untuk menonton


UNIT 21 : SELAMATKAN BUMI KITA | PENILAIAN | HALAMAN 166

klik video di atas untuk menonton

UNIT 21 : TENAGA ALTERNATIF | SENI BAHASA | HALAMAN 161

klik video di atas untuk menontonMonday, November 6, 2023

TEKNIK MEMBINA AYAT MUDAH | TEKNIK O.Ba.T

 

contoh jawapan


contoh jawapancontoh jawapancontoh jawapan

contoh jawapancontoh jawapancontoh jawapancontoh jawapancontoh jawapan


contoh jawapan
Thursday, October 19, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 12 : PERPADUAN MELALUI KOKURIKULUM | HALAMAN 88 & 89

 
KEMAHIRAN BAHASA

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.2 Membaca dan menghargai ilmu dan nilai daripada pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera, dan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Membaca teks.
Mempersembahkan cerita dalam pelbagai bentuk.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mempersembahkan cerita dalam pelbagai bentuk dengan sebutan yang betul, intonasi, gaya, ekspresi yang sesuai.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami rencana mengenai perpaduan melalui Kokurikulum.
3. Murid dibimbing membaca dan menghargai ilmu dan nilai yang terkandung dalam bahan. (KBAT)
4. Murid menyenaraikan nilai yang terkandung dalam bahan.
5. Murid dibimbing mempersembahkan bahan dalam pelbagai bentuk. (PBD)
6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
7. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan ilmu dan nilai daripada teks bacaan dengan sebutan yang betul, intonasi, gaya, ekspresi yang sesuai. 
(PAK 21) 
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


CADANGAN JAWAPAN

ILMU
  • Ahli jawatankuasa kelab, persatuan dan unit beruniform dilantik melalui pemilihan.
  • Terdapat makanan yang tidak boleh dimakan oleh seseorang mengikut ajaran agama yang dianutinya.
  • Usaha untuk menyatukan pelbagai etnik, budaya dan agama bukan usaha yang mudah.
  • Terdapat 32 suku kaum yang berbeza budaya di Sabah.
  • Antara kegiatan yang boleh dijalankan semasa perkhemahan termasuklah merentas hutan, turun cenuram, luncur keluang dan kembara berpandu arah.
NILAI
  • Nilai kerjasama boleh dipupuk dalam kegiatan kokurikulum.
  • Nilai prihatin terhadap perbezaan cara hidup setiap kaum perlu ada dalam diri masyarakat Malaysia.
  • Nilai perpaduan boleh diwujudkan melalui kegiatan kokurikulum yang melibatkan pelbagai kaum.
  • Nilai tolenrasi perlu ditunjukkan dalam masyarakat yang mempunyai kepelbagaian budaya.
  • Nilai keyakinan boleh dibentuk melalui kegiatan yang dijalankan semasa perkhemahan.

Wednesday, October 4, 2023

FAEDAH -FAEDAH AKTIVITI MEMBACA | BAHASA MELAYU | UASA BAHAGIAN C #uasapenulisan
SUASANA DI TAMAN SAINS SEKOLAH | PENULISAN BAHASA MELAYU | UASA #tamansainssekolah

 
link templat Canvaklik gambar

klik gambar

klik gambarLATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA