DROPDOWN MENU

SLIDERTuesday, June 27, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 7 : KONVOI BERBASIKAL SELAMAT | HALAMAN 58 & 59

 CADANGAN JAWAPANCADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 7 : JAGO KAMPUNGKU| HALAMAN 52

 


KEMAHIRAN BAHASA
3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN
3.3 Menghasilkan penulisan

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.1 Menghasilkan penulisan berformat, dan tidak berformat secara koheren dan kohesi.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Menghasilkan penulisan catatan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya menghasilkan penulisan catatan secara koheren dan kohesi dengan betul.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid berbual bersama pasangan mengenai gambar rajah dalam buku teks.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami catatan pengalaman Irfan di kampung. 
3. Murid dibimbing menganalisis bahan. (KBAT)
4. Murid dibimbing menulis catatan secara koheren dan kohesi. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 
6. Secara berkumpulan, murid berbincang untuk menghasilkan penulisan catatan secara koheren dan kohesi dengan betul. (PAK 21)
7. Wakil kumpulan membaca penulisan catatan yang dihasilkan di hadapan kelas dengan sebutan yang jelas.
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPAN

Sabtu, 10 Mac 2022

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 7 : JANGAN JADI MANGSA | HALAMAN 50-51

 KEMAHIRAN BAHASA
2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia untuk membuat rumusan, dan ramalan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat:
Membaca dan memahami maklumat daripada teks berita dan infografik. Membuat rumusan dan ramalan. 
Menceritakan akibat apabila peraturan dan undang- undang jalan raya tidak dipatuhi.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membuat ramalan dan rumusan dengan betul berpandukan maklumat yang diberikan dan menceritakan akibat apabila peraturan dan undang- undang jalan raya tidak dipatuhi.


AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid berbual bersama pasangan mengenai gambar rajah dalam buku teks.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami Panduan Keselamatan Pembelian Dalam Talian dalam buku teks ms 50-51.
3. Murid dibimbing membaca, memahami dan menaakul maklumat. (KBAT)
4. Murid dibimbing membuat rumusan dan ramalan berdasarkan maklumat. 
5. Murid berkongsi pengalaman membuat pembelian dalam talian bersama rakan. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 
7. Murid meneliti gambar tentang kesalahan pengguna jalan raya dalam BAM PKJR m/s 10.
8. Berdasarkan gambar pada halaman 10, murid melengkapkan bahan pengurusan grafik diberi. (PAK21)
9. Murid bercerita tentang kesalahan pengguna jalan raya berdasarkan jawapan yang ditulis. (PBD)
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPANCADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 7 : KEMPEN RUMAH SELAMAT| HALAMAN 48-49

 

KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Bertutur untuk menghujahkan sesuatu perkara menggunakan idea yang kritis dan kreatif berdasarkan maklumat yang tersurat dan tersirat.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :
Mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya bertutur untuk menghujahkan maklumat tersurat dan tersirat dengan idea yang kritis dan kreatif.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid bercerita tentang gambar dalam buku teks ms 47.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca dan memahami perbualan Keluarga Irfan tentang Kempen Rumah Selamat. 
3. Murid dibimbing mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat. (KBAT)
4. Murid dibimbing menghujahkan perkara dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. (PBD)
5. Murid menyenaraikan maklumat tersurat dan tersirat dalam buku latihan. 
6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 
7. Setiap kumpulan diminta bertutur untuk menghujahkan maklumat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPANCADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 6 : PENJAGAAN DAN PENGGUNAAN KANTA SENTUH| HALAMAN 43

 

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA