DROPDOWN MENU

SLIDERWednesday, March 29, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 1 : KAMI BANGGA, TUK AKUB | ASPEK TATABAHASA | HALAMAN 6 #akademiyoutuber

 ASPEK TATABAHASA  

STANDARD KANDUNGAN
5.1     Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.1    Memahami dan menggunakan pelbagai  kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. 

STANDARD PRESTASI 
Dalam Aspek Tatabahasa, pentaksiran kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan pembelajaran . Aspek Tatabahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan modular.  
Membina ayat mengikut konteks.
1. Pak Akob menggunaan dron untuk menyembur racun di ladang.
2. Pak Akub menerima Anugerah Tokoh Peladang Jaya di kampungnya.
3. Irfan akan meyambu harijadinya pada bulan Mei ini di sebuah restoran mewah.
4. Siapakah gadis yang bertudung biru itu?
5. Pak Ngah Zaki tinggal di kampung bersama keluarganya.


CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 1 : MARI KITA BANTU AYAH | SENI BAHASA | HALAMAN 5 #akademiyoutuber

 


STANDARD KANDUNGAN 
4.1     Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1    Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera.

STANDARD PRESTASI
Dalam Aspek Seni Bahasa, pentaksiran kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan pembelajaran Aspek Seni Bahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan modular. CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 1 : FAUZAN ANAK YANG CAKNA | KEMAHIRAN MEMBACA | HALAMAN 32.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN
2.1 Asas membaca dan memahami

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.1 Membaca, memahami, dan mentafsir bahan sastera dan bahan bukan sastera.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat: Membaca, memahami, dan mentafsir bahan. 

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :
Murid bercerita tentang gambar dalam buku teks halaman 3. (PAK 21)
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 
2. Murid membaca, memahami dan mentafsir bahan bacaan yang bertajuk “Fauzan Anak yang Cakna”. (KBAT)
3. Murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam teks cerita.
4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
5. Murid diminta menjalankan aktiviti menjelaskan tafsiran tentang cerita tersebut berdasarkan grafik iaitu perkara menarik, nilai dan pengajaran secara dalam kumpulan. (PAK 21)

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Tuesday, March 28, 2023

1 MINGGU 1 KARANGAN | TAJUK : GURU KELAS SAYA #3 #akademiyoutuber

 Dapatkan juga :

 LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA