DROPDOWN MENU

SLIDERFriday, March 1, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 14 : LAWATAN PATRIOTIK | MENDENGAR DAN BERTUTUR | HALAMAN 103

 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
TOPIK : LAWATAN PATRIOTIK

Standard Kandungan : 
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

Standard Pembelajaran:
1.2.1 Bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membuat pertimbangan dan membuat satu keputusan tempat yang ingin dilawati dengan baik dan bertatasusila.

Kriteria Kejayaan:
  1. Murid memahami keistimewaan lokasi.
  2. Murid membuat pertimbangan dan satu keputusan memilih lokasi yang ingin dilawati.

Aktiviti
  1. Murid menulis teempat bersejarah di Malaysia yang mereka tahu pada peta buih di papan tulis..
  2. Murid membaca dan meneliti tiga lokasi bersejarah dalam teks. (Buku Teks ms. 103)
  3. Murid dibimbing membuat pilihan dan keputusan lokasi sejarah yang ingin dilawati. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan memilih Tuge Negara, Memorial Kemerdekaan dan Istana Negara.
  4. Murid bertutur untuk menyatakan alasan memilih lokasi lawatan yang dipilih.
  5. Murid dalam kumpulan lokasi berbincang melengkapkan dialog dalam teks.
  6. Murid melakonkan dialog dengan membuatkan pertimbangan dan keputusan berdasarkan lokasi yang dipilih.
  7. Murid menulis perbualan dalam buku tulis mengikut format penulisan dialog.
No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA