DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 15: HEBATNYA PERAHU BESAR | HALAMAN 109

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 


TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 15 : Estetika Cita Rasa Malaysia

TOPIK: Hebatnya Perahu Besar

KEMAHIRAN BAHASA

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN

1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan situasi tidak formal.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat:

Memberikan respons terhadap penyataan yang didengar.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya memberikan respons dengan jelas dan teratur dan meramal kebarangkalian risiko semasa berbasikal di jalan raya.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami tentang perahu besar tradisional Terengganu.

3. Murid dibimbing mendengar dan memahami maklumat yang diujarkan dalam pelbagai situasi. (KBAT)

4. Murid dibimbing memberikan respons. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

6. Setiap kumpulan diminta memainkan peranan melakonkan semula dialog dalam buku teks untuk menerangkan pendapat tentang keunikan perahu besar tradisional Terengganu. (PAK 21)

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA