DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 14: TANGLUNGKU CANTIK | HALAMAN 106

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 

TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 14 : Persada Seni Lambang Jati Diri

TOPIK : Tanglungku Cantik

KEMAHIRAN BAHASA

3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2.3 Mencatat maklumat dan menjana idea berdasarkan bahan. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Melengkapkan Peta Titi berdasarkan teks dialog.

Menjawab persoalan yang dikemukakan.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya melengkapkan Peta Titi dengan maklimat yang tepat dan menjawab persoalan yang dikemukakan dengan betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid berbual bersama pasangan mengenai Tanglung.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami tentang Pesta Tanglung.

3. Murid dibimbing mengenal pasti dan mencatat maklumat. (KBAT)

4. Murid dibimbing menjanakan idea berdasarkan bahan. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

6. Setiap kumpulan diminta dibincang untuk melengkapkan Peta Titi berdasarkan teks dialog dalam buku teks dan berkongsi jawapan bagi persoalan yang dikemukakan. (PAK 21)

7. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan dalam kertas sebak yang diberikan dengan idea yang kreatif.  

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan :

  • menghargai warisan banyak mengajar saya membuat tanglung
  • kreatif menggunakan teknologi lampu diod pancaran cahaya
  • rasional tanglung itu lebih selamatNo comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA