DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 14: PERSEMBAHAN RANDAI | HALAMAN 104 & 105

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 
TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 14 : Persada Seni Lambang Jati Diri

TOPIK : Persembahan Randai

KEMAHIRAN BAHASA

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Asas membaca dan memahami

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.1 Membaca, memahami, dan mentafsir bahan sastera dan bahan bukan sastera.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat:

Membaca dan menjelaskan penyataan dan persoalan dalam setiap perenggan. 

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya menjelaskan penyataan dan persoalan dalam setiap pereggan dengan betul d

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid ditunjukkan video tentang Persembahan Randai.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami tentang Persembahan Randai.

3. Murid dibimbing membaca dan memahami bahan. (KBAT)

4. Murid dibimbing mentafsir bahan. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

6. Setiap kumpulan diminta dibincang untuk menjelaskan penyataan dan persoalan dalam setiap perenggan. (PAK 21)

7. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan dalam kertas sebak yang diberikan dengan idea yang kreatif.  

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan :

Persembahan Randai
  1. Pada pendapat saya, golongan muda dapat menghayati keunikan alunan muzik tradisional dengan cara menyaksikan persembahan tradisional dan mempelajari muzik tradisonal randai.
  2. Kita dapat menjadikan busana ini dikenali oleh generasi muda dengan menggalakkan mereka menonton persembahan kebudayaan dan mencuba memakainya atau mempamerkan kehalusan pakaian ini.
Tafsiran 2 : 
Keistimewaan yang ditonjolkan dalam persemahan randai menunjukkan nilai estetika yang tinngi dalam persembahan.

Tafsiran 3 :
Persembahan randai diiringi alunan muzik tradisional bagi merancakkan persembahan ini lagi.

Tafsiran 4 :
Terdapat lima busana utama yang dipakai oleh penari-penari dalam persembbahan randai.

No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA