DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 15:MUZIKAL TRADISIONAL INDIA | HALAMAN 110

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 

TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 15 : Estetika Cita Rasa Malaysia

TOPIK: Muzikal Tradisional India

KEMAHIRAN BAHASA

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Asas membaca dan memahami

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.2 Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Membaca dan merujuk perkataan yang berwarna dalam kamus dan media elektronik.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya mencari enam makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat dengan menggunakan merujuk kamus serta media elektronik.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami dialog tentang persembahan muzikal tradisional India. 

3. Murid dibimbing membaca teks dan mengenal pasti perkataan. (KBAT)

4. Murid dibimbing mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat dengan merujuk kamus serta media elektronik. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan.

6. Setiap pasangan diminta menyenaraikan dan mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat dengan merujuk kamus serta media elektronik. (PAK 21)

7. Pasangan yang terpilih diminta berkongsi hasil kerja di hadapan kelas dan disemak oleh guru dan rakan sekelas.

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan:No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA