DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 15: SENI KAIN BARABURU | HALAMAN 113

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 

TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 15 : Estetika Cita Rasa Malaysia

TOPIK : Seni Kain Baraburu

KEMAHIRAN BAHASA

5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2.3 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Menulis cerita dengan menggunakan kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya menulis cerita dengan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks yang betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami tentang penghasilan kain baraburu.

3. Murid dibimbing memahami kata ganda berentak. (KBAT)

4. Murid dibimbing menulis cerita dengan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 

6. Murid berbincang untuk menulis cerita dengan menggunakan kata ganda berentak. (PAK 21)

7. Setiap wakil kumpulan diminta membaca cerita yang ditulis dengan menggunakan kata ganda berentak dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan JawapanNo comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA