DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 13: PERKAHWINAN ORANG ASLI | HALAMAN 99


 

TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 13 : Warisan Budaya Kekal Terpelihara

TOPIK : Perkahwinan Orang Asli

KEMAHIRAN BAHASA

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR   

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Asas membaca dan memahami

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.1 Membaca, memahami, dan mentafsir bahan sastera dan bahan bukan sastera.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Menjelaskan nama watak dan perwatakan berdasarkan bahan.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya menjelaskan nama waktak dan perwatakan berdasarkan bahan dengan betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami dialog Tok Batin Bidi dan Tijah tentang majlis perkahwinan Orang Asli.

3. Murid dibimbing membaca teks drama dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. (KBAT)

4. Murid dibimbing memahami dan mentafsir nama watak dan perwatakan. (PBD)

5. Murid berkongsi cara perkahwinan di tempat tinggal masing-masing. 

6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

7. Setiap kumpulan diminta menjelaskan watak dan perwatakan berdasarkan bahan menggunakan peta minda dalam kertas sebak dengan betul. (PAK 21)

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan :

Tok Badin Bidi

-Beliau seorang tok batin dan ayah yang bertanggungjawab. Belaiu amat mementingkan adat resam dan budaya dalam kehidupan. Beliau menghargai budaya untuk memastikan budaya itu tidak luput ditelan zaman.

Tijah

-Seorang generasi muda yang membuktikan rasa hormat mereka terhadap generasi tua dalam usaha mengekalkan budaya tradisional ini. Tijah juga seorang anak yang mementingkan adat resam dan budaya.


No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA