DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 16: SAINS DALAM KEHIDUPAN | HALAMAN 120 & 121

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 


TEMA 6 : SAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI

UNIT 16 : Indahnya Sains

TOPIK: Sains dalam Kehidupan

KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan situasi tidak formal.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap penyataan secara kritis dan kreatif. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons terhadap penyataan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya mendengar, mentafsir, dan memberikan respons terhadap penyataan setiap hidupan serta melakokankan semula secara kritis dan kreatif.

AKTIVITI PDPC
Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami dialog cerita tentang sains dan teknologi berkaitan dengan hidupan. 
3. Murid dibimbing mendengar dan mentafsir penyataan berdasarkan bahan rangsangan. (KBAT)
4. Murid dibimbing memberikan respons terhadap penyataan secara kritis dan kreatif. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 
6. Murid memainkan peranan melakonkan dialog lengkap cerita tentang sains dan teknologi yang berkaitan dengan hidupan. (PAK 21)
7. Setiap wakil kumpulan diminta menyatakan nilai dan pengajaran di akhir sesi lakonan.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan :

No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA