DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 15: BAJU MELAYU | HALAMAN 111

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 

TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 15 : Estetika Cita Rasa Malaysia

TOPIK: Baju Melayu

KEMAHIRAN BAHASA

3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2.4 Menulis teks prosa, dan teks puisi yang diimlakkan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Menulis teks syair yang diimlakkan.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya menulis syair yang diimlakkan dengan ejaan yang betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami syair yang bertajuk “Busana Melayu”. 

3. Murid dibimbing mendengar teks syair. (KBAT)

4. Murid dibimbing menulis teks syair yang diimlakkan. (PBD)

5. Murid menulis teks syair yang diimlakkan dengan ejaan yang betul dan kemas. (PAK 21)

6. Murid yang terpilih diminta melagukan teks syair yang diimlakkan di hadapan kelas dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA