DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 14: PERSEMBAHAN AWANG BATIL | HALAMAN 108

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 

TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 14 : Persada Seni Lambang Jati Diri

TOPIK: Persembahan Awang Batil

KEMAHIRAN BAHASA

5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2.3 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Mengenal pasti kata ganda separa.

Menulis sepucuk surat yang mengandungi kata ganda separa.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya mengenal pasti kata ganda separa dan menulis sepucuk surat yang mengandungi kata ganda separa dengan mengikut format yang betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

1. Murid membaca dan memahami tentang Persembahan Awang Batil.

2. Murid dibimbing memahami kata ganda separa. (KBAT)

3. Murid dibimbing menulis surat dengan menggunakan kata ganda separa. (PBD)

4. Murid mengenal pasti kata ganda separa dalam petikan dan menyenaraikannya dalam buku latihan. 

5. Murid menjalankan tugasan individu untuk menulis sepucuk surat yang mengandungi kata ganda separa untuk menceritakan pengalaman menonton persembahan Awang Batil.

2. Murid yang terpilih diminta membaca surat yang ditulis di hadapan kelas dengan sebutan yang jelas. (PAK 21)

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan 

Kata Ganda Separa

 • tertanya-tanya
 • kemerah-merahan
 • besar-besaran
 • tetamu
 • lelaki
 • mengetuk-ngetuk
 • dongeng-dongengan
 • digesek-gesek
 • memukul-mukul
 • gemuruh
 • bbersalam-salaman
 • kenang-kenangan

AYAT CONTOH
 1. Adik masih tertanya-tanya adakah mahu menerima tawaran itu.
 2. Lelaki yang berbadan besar itu ialah abang saya/
 3. Mukanya kemerah-merahan menahan malu apabila dimarah oleh wanita itu.
 4. Pada pagi raya, kami sekeluarga bersalam-salaman.
 5. Ramai tetamu yang hadir pada hari ini.
 6. Abdul mengetuk-ngetuk pintu rumahnya dengan kuat.
 7. Majlis kahwin anak Pak Samad diadakan secara besar-besaran.


No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA