DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN | BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 14: CITRA WARNA MALAYSIA | HALAMAN 107

Disclaimer : Bahan-bahan untuk tujuan PDPC sahaja

 

TEMA 5 : KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN ESTETIKA

UNIT 14 : Persada Seni Lambang Jati Diri

TOPIK: Citra Warna Malaysia

KEMAHIRAN BAHASA

4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.3.3 Menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif. 

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan rangsangan dan persembahkannya secara kreatif.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan rangsangan dan persembahkannya secara kreatif.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid berbual bersama pasangan mengenai poster tentang Minggu Citra Warna Malaysia.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami tentang Minggu Citra Warna Malaysia.

3. Murid dibimbing menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan. (KBAT)

4. Murid dibimbing mempersembahkan seni kata lagu secara kreatif. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

6. Setiap kumpulan diminta dibincang untuk menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan. (PAK 21)

7. Setiap kumpulan diminta mempersembahkan seni kata lagu yang dicipta secara kreatif di hadapan kelas. 

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Cadangan Jawapan :No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA