DROPDOWN MENU

SLIDERFriday, March 1, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 13 : ANAK WATAN BERJAYA | TATABAHASA | HALAMAN 102

 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
TOPIK : ANAK WATAN BERJAYA 

Standard Kandungan : 
5.2 Memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks.

Standard Pembelajaran:
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
i. kata majmuk kiasan


Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina lapan ayat menggunakan empat kata majmuk kiasan dengan baik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid memahami kata majmuk kiasan.
 2. Murid mengenal pasti sebelas kata majmuk kiasan dalam teks.
 3. Murid membina lapan ayat menggunakan kata majmuk kiasan.
 

Aktiviti
 1. Murid bersoal jawab tentang cita-cita mereka dan kejayaan yang hendak dicapai.
 2. Murid diberi penjelasan tentang kata majmuk kiasan. 
 3. Murid membaca dan meneliti teks. (Buku Teks ms. 102)
 4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata majmuk kiasan dan mencatat pada peta buih.
 5. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Rakan lain membuat jelajah galeri.
 6. Murid menyatakan makna bagi kata majmuk kiasan yang diperoleh dengan bantuan guru.
 7. Murid membina lima ayat menggunakan empat kata majmuk bebas dan empat kata majmuk mantap dalam buku tulis.
CADANGAN JAWAPAN
Kata majmuk kiasan
1. rendah hati                             8. buah mulut
2. ringan tangan                         9. hidung tinggi
3. ada hati                                 10. membuka mata
4. beradu nasib                         11. halwa telinga
5. makan gaji                            12. tangan terbuka
6. batu loncatan                        13. lupa daratan
7. membanting tulang               14. anak dagang

Bina ayat,
1. Sikap ringan tulang menjadikann Akif senang didekati oleh rakan-rakannya.
2. Setelah dia berjaya menjadi pegawai , Shukri telah lupa daratan asal usulnya .
3. En Daud makan gaji di sebuah syarikat perkapalan.
4. Farid ada hati untuk memikat gadis jelita itu.
5. Perbuatannya itu telah menjadi buah mulut orang kampung.
6. Keluarga Sakinah menerima kedatangan kami sekeluarga dengan tangan terbuka.

klik gambar untuk maklumat lanjut

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 13 : MURID MISALI | SENI BAHASA | HALAMAN 101

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
TOPIK : MURID MISALI 

Standard Kandungan : 
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secra kreatif.

Standard Pembelajaran:
4.3.1 Mengubah suai puisi dengan bahasa yang indah dan santun secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif.


Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai sebelas frasa dalam rangkap gurindam dan mempersembahkan dengan gaya yang menarik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid membaca rangkap gurindam.
 2. Muurid mengubah suai gurindam dengan sebelas frasa yang sesuai.
 3. Murid melagukan gurindam secara berpasangan.

Aktiviti
 1. Murid menonton video gurindam.
 2. Murid membaca rangkap gurindam (Buku Teks ms. 101)
 3. Murid mendengar rakaman audio gurindam Asnita.
 4. Murid melagukan gurindam Asnita mengikut audio yang diperdengarkan.
 5. Murid dalam kumpulan berbincang mengubah suai perkataan berwarna biru dalam gurindam dengan memilih frasa baru yang sesuai.
 6. Murid secara berpasangan melagukan gurindam Asnita.Rakan lain membberikan bintang bagi persembahan tersebut.
 7. Murid menulis seloka yang telah diubah suai dalam buku tulis.

CADANGAN JAWAPAN

Apabila peribadi dipuji rakan,
Tandanya kita suri teladan.

Apabila tersematnya jati diri, 
Bakallah hebat disiplin disuburi.

Murid yang berjiwa murni, 
Ibarat bintang malam gemilang.

Murid yang menjadi ikutan, 
Bagaikan denai di tengah hutan.

Apabila hidup membantu insani,
Tanda diri berjiwa murni.

Apabila suka menabur jasa, 
Kejayaan tiba tak kira masa.


klik gambar untuk maklumat lanjut


CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 13 : PENGORBANANKU DEMI TUGAS | MENULIS | HALAMAN 100

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
TOPIK : PENGORBANANKU DEMI TUGAS


Standard Kandungan : 
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna.

Standard Pembelajaran:
3.2.2 Menhasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab empat daripada lima soalan pemahaman dengan betul.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid membaca dan memahami teks.
 2. Murid menjawab soalan-soalan bertumpu.
 3. Murid menjawab lima soalan pemahaman.

Aktiviti
 1. Murid menamakan pasukan uniform di Malaysia.
 2. Murid membaca dan memahami teks biografi. ( Buku Teks ms. 100)
 3. Murid dibimbing memahami kandungan teks.
 4. Murid dipilih secara rawak membaca kuat teks.
 5. Kuiz.Murid menjawab soalan bertumpu berdasarkan teks. Kumpulan yang dapat menjawab paling banyak soalan dianggap pemenang.
 6. Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan.
 7. Murid menjawab soalan pemahaman berkaitan teks dibaca dalam buku tulis.

CADANGAN JAWAPAN

1. Malim gunung, Mohd Ridzuan, tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa?
Malim gunung, Mohd Ridzuan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana menganggap sumbangannya itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan anggota  keselamatan yang menjaga kedaulatan negara.

2. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau?
Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan menobatkannya sebagai ikon kebanggaan negara.

3. Pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? 
Pada pendapat saya, imej Malaysia dipandang tinggi dimata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu.

4. Apakah sumbangan malim gunung terhadap pembangunan negara? 
Sumbangan malim gunung terhadap pembangunan negara ialah membantu industri pelancongan negara.

5. Nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas.
 Pengajaran daripada kisah di atas ialah kita mestilah sanggup berkorban nyawa demi negara tanpa mengharapkan sebarang balasan.


klik gambar untuk maklumat lanjut


CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 13 : WARISAN PANTUN | MEMBACA | HALAMAN 99

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TOPIK : WARISAN PANTUN


Standard Kandungan : 

2.1 Asas membaca dan memahami.

Standard Pembelajaran:

2.1.2 Membaca dan meruujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.


Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran murid boleh :

i. membaca kuat dua perenggan teks dengan baik.

ii. mencari makna sepuluh perkataan diberi menggunakan Kamus Dewan dengan teknik yang betul.


Kriteria Kejayaan:

1. Murid membaca kuat teks.

2. Murid mencari makna lima perkataan dalam kumpulan menggunakan kamus.

3. Murid mencari makna lima perkataan secara individu menggunakan kamus.


Aktiviti

1. Murid menamakan alat-alat muzik yang ditunjukkan.

2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms. 99)

3. Murid membaca kuat teks. Setiap murid membaca dua perenggan teks.

4. Murid menyebut perkataan bercetak warna biru. Murid menulisn perkataan tersebut dalam borang grafik mengikut susunan huruf.

5. Murid dibimbing mencari makna perkataan menggunakan Kamus Dewan.

6. Murid dalam kumpulan berbincang mencari lima makna perkataan pertama yang dicatat dalam borang grafik. Kemudian murid membentangkan tugasan.

7. Murid secara individu mencari lima lagi makna perkataan yang selebihnya.

CADANGAN JAWAPAN


klik gambar untuk maklumat lanjut


CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 13 : KEM JATI DIRI | MENDENGAR DAN BERTUTUR | HALAMAN 98

 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
TOPIK : KEM JATI DIRI

Standard Kandungan : 
1.1 Mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal.

Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis kreatif.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan sekurang-kurangnya satu respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif dengan baik dan bertatasusila.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid memahami program yang hendak dijalankan.
 2. Murid membuat pilihan dengan alasan.
 3. Murid memberi respon terhadap soalan.

Aktiviti
 1. Murid bersoal jawab tentang perkhemahan atau kem jati diri yang pernah dihadiri.
 2. Murid membaca dan meneliti program Kem Jati Diri. (Buku Teks ms. 98)
 3. Tiga murid mewakili setiap stesen. Murid stesen 1, 2 dan membaca kuat untuk menerangkan tentang program yang dijalankan distesen mereka.
 4. Murid dibimbing mentafsir dan membuat pilihan program yang jadi pilihan. Murid diminta mengangkat kad nombor stesen yang menjadi pilihan mereka.Murid dikumpulkan mengikut stesen dan berbincang melengkapkan dialog dengan respons yang sesuai.
 5. Guru akan berdialog dengan murid dalam stesen masing-masing dan murid stesen tersebut akan memberi respons terhadap soalan guru.
 6. Murid menulis dialog yang ditutrkan dalam buku tulis dengan menggunakan format perbualan.


klik gambar untuk maklumat lanjut


CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 12 : PANGGUNG PERPADUAN | TATABAHASA | HALAMAN 92

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : PERPADUAN
TOPIK : PANGGUNG PERPADUAN

Standard Kandungan : 
5.2 Memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks.

Standard Pembelajaran:
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
i. kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina lapan ayat menggunakan empat kata majmuk bebas dan empat kata majmuk mantap dengan baik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid memahami kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap.
 2. Murid mengeenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap.
 3. Murid membina lapan ayat menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap.

Aktiviti
 1. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman menghadiri mesyuarat di sekolah.
 2. Murid diberi penjelasan tentang kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap.
 3. Murid membaca dan meneliti teks dialog. (Buku Teks ms. 92)
 4. Murid dibimbing mengenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat dalam teks.
 5. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat dalam dialog dan mengkategorikan dalam peta pokok.
 6. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Rakan lain membuat jelajah galeri.
 7. Murid membina lapan ayat menggunakan empat kata majmuk bebas dan empat kata majmuk mantap dalam buku tulis.


klik gambar untuk maklumat lanjut

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 12 : SILANG BUDAYA | SENI BAHASA | HALAMAN 91

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : PERPADUAN
TOPIK : SILANG BUDAYA

Standard Kandungan : 
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

Standard Pembelajaran:
4.2.2 Mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai dan menyatakan maksud sajak.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mendeklamasikan dua rangkap sajak dan menjelaskan maksud tiga rangkap sajak dengan baik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid memahami cara mendeklamasikan sajak.
 2. Murid mendeklamasikan dua rangkap sajak dengan pasangan.
 3. Murid menyatakan maksud dua rangkap sajak dengan baik.

Aktiviti
 1. Murid membaca rangkap sajak. (Buku Teks ms. 91)
 2. Murid mendengar audio deklamasi sajak yang dibaca.
 3. Murid dibimbing mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai.
 4. Murid secara berpasangan mendeklamasikan sajak di hadapan kelas dengan nada dan gaya yang sesuai.
 5. Murid dalam kumpulan berbincang menyatakan maksud rangkap sajak.
 6. Murid membentangkan tugasan.
 7. Murid menyatakan maksud keseluruhan sajak dalam buku tulis.


klik gambar untuk maklumat lanjut

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 12 :WIRA DAN WIRAWATI NEGARA | MENULIS | HALAMAN 90

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : PERPADUAN
TOPIK : WIRA DAN WIRAWATI NEGARA

Standard Kandungan : 
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna.

Standard Pembelajaran:
3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia.                                                                                                                                                                   
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis dua ayat untuk menyatakan pendapat tentang sumbangan tokoh dengan baik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid membaca dan memahami.
 2. Murid menulis dua ayat untk menyatakan pendapat tentang sumbangan tokoh.

Aktiviti
 1. Murid bersoal jawab tentang anugerah yang pernah dimiliki semasa di sekolah.
 2. Murid membaca dan meneliti teks berkaitan wira dan wirawati negara. (Buku Teks ms. 90)
 3. Empat murid berlakon sebagi tokoh yang terdapat dalam teks. Tokoh pertama dipanggil ke hadapan kelas. Seorang murid akan membaca kuat teks tentang jasa tokoh tersebut. Bagi tokoh pertama ini murid dibimbing untuk menulis ayat untuk menyatakan pendapat terhadap sumbangan tokoh.
 4. Murid mewakili tokoh kedua dipanggil dan dibacakan sumbangannya. Murid dalam kumpulan berbincang memina ayat bagi menyatakan pendapat.
 5. Murid membentangkan tugasan mereka. Guru membuat pemurnian.
 6. Murid mewakili dua tokoh seterusnya ke hadapan. Kemudian murid menulis ayat untuk menyatakan pendapat tentang sumbangan tokoh tersebut dalam bukuu tulis.klik gambar untuk maklumat lanjut.


Thursday, February 29, 2024

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 12 : RAIKAN BUDAYA KITA | MEMBACA | HALAMAN 88 & 89

 
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEMA : PERPADUAN
TOPIK : RAIKAN BUDAYA KITA 

Standard Kandungan : 
2.1 Asas membaca dan memahami.

Standard Pembelajaran:
2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan baik dan memberikan respons terhadap idea tersurat dan tersirat dengan baik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid membaca dan memahami teks.
 2. Murid menyatakan maklumat tersurat dan tersirat.
 3. Murid memberi dua respons terhadap bahan.
Aktiviti
 1. Murid menyatakan pengalaman pergi ke karnival. (nama karnival/ apa yang dilihat/ suasana)
 2. Murid meneliti poster Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. (Buku Teks ms 88)
 3. Murid dibimbing membaca dan memahami maklumat tersurat yang terdapat dalam poster.
 4. Murid dalam kumpulan berbincang mencatat maklumat tersurat dan mencari maklumat tersirat yang terdapat poster dalam kertas putih.
 5. Murid membentangkan tugasan.
 6. Murid memberikan respons melalui lakonan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat dan gambar yang diberi.
 7. Murid menulis dialog dalam format penulisan untuk memberikan respons.


klik gambar untuk maklumat lanjut

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 12 : INFO PERPADUAN | MENDENGAR DAN BERTUTUR | HALAMAN 87

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : PERPADUAN
TOPIK :INFO PERPADUAN

Standard Kandungan : 
1.1 Mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal.

Standard Pembelajaran:
1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi ujaran yang terdapat dalam situasi formal.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan satu respons terhadap maklumat dengan baik secara bertatsusila.

Kriteria Kejayaan:
Murid memahami maklumat diberi.
Murid memberi respons terhadap pertanyaan untuk menyampaikan maklumat.

Aktiviti
 1. Murid menyatakan sukan yang mereka minati.
 2. Murid membaca dan memahami dialog. (Buku Teks ms. 87)
 3. Murid dibimbing mendengar dan memahami maklumat yang disampaikan.
 4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan dialog untuk memberi respons terhadap maklumat dalam situasi formal.
 5. Murid melakonkan dialog dengan memberikan respon terhadap maklumat.
 6. Permainan antara kumpulan. Murid kumpulan A mendengar maklumat yang diberi oleh guru. Murid kumpulan A pergi kepada Kumpulan B untuk menerangkan maklumat yang diperoleh. Kemudian Murid kumpulan B pergi pula ke kumpulan C menerangkan maklumat.
 7. Guru memastikan sama ada maklumat yang diberi masih menepati. 


klik gambar untuk maklumat lanjut

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 11 : KELAB RUKUN NEGARA | TATABAHASA | HALAMAN 86

 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : PERPADUAN
TOPIK : KELAB RUKUN NEGARA

Standard Kandungan : 
5.2 Memahami dan mmenggunakan bentuk kata mengikut konteks.

Standard Pembelajaran:
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks.
         iii. kata berimbuhan apitan

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh 
i.  mengecam kata berimbuhan sisipan dalam dialog dengan betul.
ii. menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan sisipan dengan betul.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid mengecam dan mencatat imbuhan sisipan dalam peta buih.
 2. Murid menulis ayat lengkap menggunakan kata berimbuhan sisipan.

Aktiviti
 1. Murid menyatakan cara mencantikkan kawasan sekolah. Murid catat pada peta bulatan di papan tulis.
 2. Murid diberi penjelasan tentang kata berimbuhan sisipan.
 3. Murid membaca dan memahami dialog. (Buku Teks ms86)
 4. Murid melakonkan dialog mengikut kumpulan.
 5. Murid dalam kumpulan lain berbincang mengecam imbuhan sisipan yang terdapat dalam dialog dan mencatatnya pada peta buih.
 6. Murid mempamerkan tugasan.
 7. Murid menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan sisipan diberi.
CADANGAN JAWAPAN

Kata Berimbuhan Sisipan
Situasi 1 
 1. Gemilang 
 2. telapak 
 3. celoreng
 4. berselerak 
 5. gementar 
 6. serabut
Situasi 2
 1. cemerlang
 2. kelopak
 3. semerbak
 4. kerlip
 5. sinambungan
 

klik gambar untuk maklumat lanjutCADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 11 : MERIAHNYA PERAYAAN | SENI BAHASA | HALAMAN 85

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

TEMA : PERPADUAN
TOPIK : MERIAHNYA PERAYAAN

Standard Kandungan : 
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

Standard Pembelajaran:
4.2.1 Melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuuai serta menyatakan idea keseluruhan syair.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melagukan dua rangkap syair dan menyatakan maksud keseluruhan syair dengan baik.

Kriteria Kejayaan:
 1. Murid melafazkan syair.
 2. Murid melagukan dua rangkap syair.
 3. Murid menyatakan maksud keseluruhan syair.
Aktiviti
 1. Murid menyatakan jenis puisi yang dibaca oleh guru.
 2. Murid meneliti dan membaca rangkap syair. (Buku Teks ms 85)
 3. Murid mendengar rakaman audio melagukan syair. 
 4. Murid dibimbing melagukan mengikut audio yang diperdengarkan.
 5. Murid melafazkan dan melagukan syair secara berpasangan mengikut kreativiti mereka. Rakan-rakan lain akan memberikan satu hingga lima bintang atas persembahan yang diberikan.
 6. Murid bersama pasangan menyatakan rumusan keseluruhan syair melalui dialog seperti dalam bahan.
 7. Pelagu syair terbaik diberi peluang melagukan syair seklai lagi di hadapan kelas.


klik gambar untuk maklumat lanjut

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 11 : MENGAIT BERSAMA-SAMA | MENULIS | HALAMAN 84

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 


TEMA : PERPADUAN
TOPIK : SIAP SIAGA SEBELUM TIDUR

Standard Kandungan : 
3.1 Asas menulis

Standard Pembelajaran:
3.1.1 Menuulis ayat dalam perenggan secra mekanis dalam bentuk tulisan berangkai.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis ayat daripada dua perenggan menggunakan tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas.

Kriteria Kejayaan:
1. Murid meniru semula tulisan berangkain.
2. Murid menulis dua ayat dalam dua perenggan dalam bentuk tulisan berangkai.

Aktiviti
 1. Murid bersoal jawab tentang program yang pernah diadakan dalam kawasan tempat tinggal mereka.
 2. Murid membaca dan meneliti Program Kejiranan Wanita. (Buku Teks ms.84)
 3. Murid dalam kumpulan menulis semula tulisan berangkai yang terdapat dalam teks sama ada menulis terus atau menekapnya dan meniru tulisan menggunakan kertas surih.
 4. Murid menulis ayat dalam perenggan (dialog Puan Sarmila) dalam bentuk tulisan berangkai.
 5. Murid mempamerkan hasil tugasan. Murid membuat jelajah galeri melihat hasil tugasan rakan mereka.
 6. Murid menulis pula ayat dalam perenggan (dialog Puan Lim) dalam bentuk tulisan berangkai dalam buku tulis.

klik gambar untuk maklumat lanjut

CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 11 : BUBUR LAMBUK PERPADUAN | MEMBACA | HALAMAN 82 & 83

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEMA : PERPADUAN

TOPIK : BUBUR LAMBUK PERPADUAN

Standard Kandungan : 

2.3 Membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera.

Standard Pembelajaran:

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian.

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca sekurang-kurangnya empat perenggan teks cerpen dan dua catatan dengan sebutan betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Kriteria Kejayaan:

1. Murid memahami teknik membaca cerpen dan catatan.
2. Murid membaca empat perenggan cerpen dan dua perenggan catatan dengan penyampaian yang menarik.

Aktiviti


1. Murid bersoal jawab tentang bubur lambuk. (dapat di mana/ bahan dalam bubur lambuk)
2. Murid membaca senyap teks cerpen dan catatan ( Buku Teks ms 82 & 83)
3. Murid dibimbing membaca teks cerpen dan catatan dengan gaya penyampaian yang sesuai.
4. Murid membaca cerpen dan catatan dengan gaya penyampaian yang sesuai.
5. Murid lain akan menilai bacaan rakan mereka dengan memberi skor pada borang penilaian.
6. Murid yang membaca cerpen dan catatan dengan penyampaian terbaik diminta mempersembahkannya semula.

CADANGAN JAWAPAN 

1. Bubur lambuk ini dinamakan “Bubur Lambuk Perpaduan” kerana baik dari penyediaan bahan masakan sehinggalah pengagihan bubur itu semuanya dibuat secara bergotong-royong, tidak mengira agama, bangsa dan kaum.

2. Bubur lambuk ini dimasak di Balai Raya Kampung Seri Cempaka.

3. Pak Osman mendapat sumbangan ikhlas dalam bentuk barangan atau wang daripada penduduk kampung.

4. a) beras

   b) santan

   c) sayur

  d) lauk/ayam/daging/ikan bilis

5. Pada pendapat saya, program ini patut diteruskan setiap tahun. Program yang diadakan ini secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim dengan masyarakat setempat.Program ini juga bukan sahaja eratkan perpaduan , tetapi semangat setiakawan juga terjalin.

klik gambar untuk maklumat lanjut


CADANGAN JAWAPAN & RPH BM TAHUN 5 | UNIT 11 : KALAH MENANG ADAT BERTANDING | MENDENGAR DAN BERTUTUR | HALAMAN 81

 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEMA : PERPADUAN

TOPIK : KUASA MAGNET

Standard Kandungan : 

1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal.

Standard Pembelajaran:

1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang dalam situasi formal.

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran murid dapat mengujarkan semula sekurang-kurangnya empat daripada lima amanat yang diterima dengan betul.

Kriteria Kejayaan:

 1. Murid memahami pesanan denganmengujarkan semula.
 2. Murid mengunjarkan semula lima amanat diberi kepada rakan.

Aktiviti

 1. Murid menyatakan orang yang tersayang dalam peta bulatan di papan tulis dan kaitkan dengan masyarakat.
 2. Murid membaca dan memahami dialog situasi 1 dalam bahan. (Buku Teks ms 81)
 3. Murid diminta mendengar pesanan dalam dialog (situasi 1) yang dibaca oleh guru dan mengunjarkan semula tanpa merujuk teks.
 4. Murid mengikut kumpulan akan melakonkan situasi 1. Contoh kumpulan A di wakili dua orang ahlinya akan berlakon menerima pesanan guru. Kemudian murid yang menerima pesanan akan pergi ke kumpulan B untuk menyampaikan pesanan yang diterima. Aktiviti ini diteruskan oleh kumpulan lain pula.
 5. Murid menulis lima amanat yang diterima dalam peta pemikiran secara kreatif.
 6. Murid mepamerkan tugasa.

CADANGAN JAWAPAN

klik gambar untuk maklumat lanjut


LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA