DROPDOWN MENU

SLIDERSunday, November 26, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 10 : KARYA PERPADUAN | HALAMAN 80

 


TEMA 4 : PERPADUAN

UNIT 10 : Langkah Perpaduan

TOPIK : Karya Perpaduan

KEMAHIRAN BAHASA

5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata berimbuhan mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Mengecam dan mengkategorikan pelbagai kata berimbuhan.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya membina dialog dengan menggunakan kata berimbuhan dengan mengikut konteks yang betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami maklumat pada poster Peradua Video Pendek.

3. Murid dibimbing mengenal pasti pelbagai kata berimbuhan. (KBAT)

4. Murid dibimbing membina dialog dengan menggunakan pelbagau kata berimbuhan. (PBD)

5. Murid menyenaraikan pelbagai kata berimbuhan yang terdapat dalam poster tersebut. (PBD)

6. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

7. Setiap kumpulan berbincang untuk membina dialog dengan menggunakan kata berimbuhan yang telah dikenal pasti. (PAK 21)

8. Setiap kumpulan berlakon menggunakan dialog yang telah dihasilkan di hadapan kelas.

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Cadangan Jawapan:
CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 10 : SATU ARAH SATU SUARA | HALAMAN 79

 TEMA 4 : PERPADUAN

UNIT 10 : Langkah Perpaduan

TOPIK : Satu Arah Satu Suara

KEMAHIRAN BAHASA
4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD KANDUNGAN
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.2.1 Melafazkan dan melagukan seloka dengan nada yang sesuai serta menyatakan pengajaran.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Melafazkan dan melagukan seloka serta nyatakan pengajarannya.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya melafazkan dan melagukan seloka serta nyatakan pengajarannya dengan betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami seloka yang bertajuk “Seloka Peribahasa Perpaduan”.

3. Murid ditunjukkan cara melafazkan dan melagukan seloka melalui video di You Tube. (KBAT)

4. Murid dibimbing melafazkan dan melagukan seloka dengan nada yang sesuai serta menyatakan pengajarannya. (PBD)

5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

6. Setiap kumpulan membuat persembahan melafazkan dan melagukan seloka dengan nada yang sesuai serta menyatakan pengajarannya. (PAK 21)

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

Jawapan:

Pengajaran yang boleh kita peroleh daripada seloka ialah kita hendaklah menghentikan perbalahan. Selain itu, kita mestilah saling bekerjasama dalam melakukan sesuatu. Sekiranya berlaku perselisihan, haruslah kita duduk sama-sama berbincang tanda maufakat. Janganlah kita bersikap mementingkan diri sendiri tanpa ambil peduli akan rakan kita yang susah. Haruslah kita bersama-sama memberikan bantuan. Hiduplah dengan semangat setiakawan agar perpaduan kekal dalam kehidupan kita.

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 10 : BERMULA DI BANGKU SEKOLAH | HALAMAN 78

 TEMA 4 : PERPADUAN

UNIT 10 : Langkah Perpaduan

TOPIK : Bermula di Bangku Sekolah

KEMAHIRAN BAHASA

3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN

3.3 Menghasilkan penulisan

STANDARD PEMBELAJARAN

3.3.2 Mengedit dan memurnikan teks.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Mengedit dan memurnikan teks pidato dari aspek penggunaan imbuhan dan kata.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya mengedit dan memurnikan teks pidato dari aspek penggunaan imbuhan dan kata dengan betul.

AKTIVITI  PDPC
Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami teks pidato yang bertajuk “Bermula di Bangku Sekolah”.
3. Murid dibimbing mengedit dan memurnikan kesalahan bahasa dari aspek penggunaan imbuhan dan kata. (KBAT)
4. Murid menyenaraikan kesalahan penggunaan imbuhan dan kata berpandukan teks dalam buku latihan. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
6. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti mengedit dan memurnikan teks pidato dari aspek penggunaan imbuhan dan kata. (PAK 21)
1. Setiap kumpulan membaca teks pidato yang telah diedit dan dimurnikan di hadapan kelas dengan sebutan yang jelas.

Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.


Jawapan


Monday, November 6, 2023

LATIHAN ULANGKAJI TATABAHASA

 

TEKNIK MEMBINA AYAT MUDAH | TEKNIK O.Ba.T

 

contoh jawapan


contoh jawapancontoh jawapancontoh jawapan

contoh jawapancontoh jawapancontoh jawapancontoh jawapancontoh jawapan


contoh jawapan
LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA