DROPDOWN MENU

SLIDERTuesday, July 18, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 10 : MINGGU CITRA WARNA | HALAMAN 74 & 75

 
KEMAHIRAN BAHASA
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.3 Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan tentang sesuatu perkara.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
Bersoal jawab berdasarkan bahan untuk membuat rumusan dan keputusan.

KRITERIA KEJAYAAN
Murid berjaya membuat rumusan dan keputusan berdasarkan soal jawab yang dijalankan dengan betul.


AKTIVITI PDPC

Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.
Aktiviti :
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membaca dan memahami gambar rajah serta maklumat yang diberikan.
3. Murid dibimbing bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. (KBAT)
4. Murid berbincang tentang kegiatan untuk program Minggu Citra Malaysia. (PBD)
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
6. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan yang bernas dan teratur. 
7. Setiap kumpulan diminta membentangkan rumusan dan keputusan yang telah dibincangkan di hadapan kelas.
Penutup :
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPAN
No comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA