DROPDOWN MENU

SLIDERTuesday, July 18, 2023

CADANGAN JAWAPAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 | UNIT 9 : EH, TANAH RUNTUH | HALAMAN 67

 KEMAHIRAN BAHASA

5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata berimbuhan mengikut konteks.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid dapat :

Mengenal pasti dan mengkategorikan pelbagai kata berimbuhan.

KRITERIA KEJAYAAN

Murid berjaya membina lima ayat menggunakan kata berimbuhan dengan mengikut konteks yang betul.

AKTIVITI PDPC

Pengenalan :

Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membaca dan memahami berita yang bertajuk “Eh, Tanah Runtuh”.

3. Murid dibimbing mengenal pasti pelbagai kata berimbuhan. (KBAT)

4. Murid dibimbing membina ayat dengan menggunakan pelbagai kata berimbuhan mengikut konteks. (PBD)

5. Murid mengkategorikan kata berimbuhan berpandukan imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan dalam buku latihan. 

6. Murid dibahagikan kepada beberapa pasangan.

7. Setiap pasangan diminta membina lima ayat dengan menggunakan kata berimbuhan yang dikategorikan dengan mengikut konteks yang sesuai. (PAK 21)

Penutup :

Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.

CADANGAN JAWAPANNo comments:

Post a Comment

LATIHAN SUSUN PERKATAAN

LATIHAN SUSUN PERKATAAN
ULANGKAJI

PERIBAHASA

PERIBAHASA
ULANGKAJI

KATA KERJA

KATA KERJA
ULANGKAJI

ANTONIM

ANTONIM
ULANGKAJI

KATA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF
ULANGKAJI

SINONIM

SINONIM
ULANGKAJI

AKADEMI YOUTUBER MALAYSIA